Kompetencer

Price Kommunikation har 20 års brancheerfaring og arbejder med rådgivning i strategisk kommunikation og markedsføring for hoteller, restauranter og oplevelsesindustrien.

Vores ambition er sammen med dig at hjælpe din virksomhed med at få tilrettelagt en succesfuld kommunikationsstrategi, med fokus på både den taktiske markedsføringsplan og den optimale PR-plan, som sikrer omtale i medierne og gennemslagskraft i markedet.

Dette gøres naturligvis i tæt samarbejde med dig og dine medarbejdere og med udgangspunkt i jeres virksomheds værdier og forretningsmål.

Price Kommunikation tilbyder dig rådgivning inden for strategisk kommunikation, pressehåndtering, markedsføring og CSR.

Strategisk kommunikation

Price Kommunikation tilbyder dig og din virksomhed rådgivning og sparring i udviklingen af en langsigtet kommunikationsstrategi, som tager udgangspunkt i jeres forretningsplan, virksomhedsmål og værdisæt.

Strategisk kommunikation handler både om in- og ekstern kommunikation for virksomheden. Således vil en kommunikationsstrategi for din virksomhed altid indeholde et internt fokus for dermed at sikre, at ledelsen og dine medarbejdere er orienteret, informeret og involveret i den fastlagte strategi og den dermed er forankret på alle niveauer i din virksomhed. På denne vis sikrer vi at alle i virksomheden har samme fokus og arbejder efter samme mål, når den eksterne kommunikation påbegyndes.

Vores ambition er sammen med dig at hjælpe din virksomhed med at få udarbejdet en strategisk, langsigtet og målbar kommunikationsstrategi, som er med til at styrke din virksomhed internt samt give den opmærksomhed og synlighed hos medierne og øge kendskabet i markedet.

Dette gøres i tæt samarbejde med dig og dine medarbejdere og med udgangspunkt i jeres virksomheds forretningsmål og værdier.

Som en del af samarbejdet står vi naturligvis for udarbejdelse af strategi, plan, eksekvering, implementering og opfølgning.

Presse og mediehåndtering

Price Kommunikation tilbyder dig hjælp med at skrive pressemeddelelser, arrangere presseevents og at håndtere pressen og medierne.

Med det stærkt voksende antal af medieplatforme bliver det hver dag sværere og sværere for den enkelte virksomhed at finde tid, ressourcer og kompetencer til selv at sikre den optimale håndtering af pressen og medierne. Samtidig er det også en udfordring at få medierne til at tage netop den nyhed, som man gerne vil have bragt i medierne, da medierne dagligt bombarderes med alverdens nyheder og derfor er uhyre selektive og kritiske i deres valg af, hvilken nyhed, historie eller sag, de finder relevant at formidle.

Price Kommunikation tilbyder dig at få styr på dine presse- og kommunikations aktiviteter.

Pressemeddelelse
Price Kommunikation hjælper dig med at få skrevet den gode, relevante og nyhedsformidlende historie om din virksomhed, som er vinklet præcist, så den fanger journalistens opmærksomhed. Vi formidler udsendelse af pressemeddelelser og indsalg af historier til relevante medier.

Presseevents
Nogle begivenheder og nyheder i virksomheden fortjener lidt ekstra opmærksomhed, f.eks. i form af et presseevent. Price Kommunikation har mange års erfaring med koordinering af presseevents. Vi skriver invitationen, sender den ud, udarbejder presse-kit med relevant information og fotos, koordinerer tilmeldinger, mv. Kort sagt vi håndterer alt det praktiske, så du på dagen kan koncentrere dig om at være til stede for interviews med journalister og har ro til at formidle jeres budskab.

Kontakt med nøglejournalister og medier
Det er vigtigt at være tilgængelig som virksomhed overfor medierne i det omfang man nu skønner det relevant. Det er derfor væsentligt at få udarbejdet en strategi i virksomheden for hvem, der udtaler sig hvornår, og hvordan.

Løbende dialog og kontakt med nøglejournalister er ligeledes af stor betydning – dem journalisten ved han eller hun kan få i tale og få en udtalelse fra, er dem de kontakter. Derudover er en kontinuerlig udsendelse af nyheder, pressenoter, formidling af eksklusiv historier til udvalgte medier mv. med til at sikre større opmærksomhed hos journalisterne og dermed øges chancen for at få bragt sin historie og nyhed.

Price Kommunikation tilbyder dig og din virksomhed hjælp til at få udarbejdet en langsigtet plan for, hvorledes I skal håndtere nøglejournalister og medier, som er relevante for netop jeres virksomhed.

Sociale medier

Price Kommunikation tilbyder din virksomhed vejledning og sparring med at få startet eller videre udviklet jeres kommunikation på de digitale platforme og i de sociale medier.

I dag det essentielt for os alle at få taletid i medierne og især at være aktive og professionelle i de sociale medier – dér er morgendagens kunde allerede – så dér skal vi alle være til stede!

Junglen af digitale platforme er uendelig
De seneste års markante udvikling i mediebilledet bl.a. med de hastigt voksende digitale platforme kræver nye kompetencer og et nyt tankesæt hos os alle. Dagens historie og nyhed formidles i dag 24/7 på et utal af TV-kanaler, netaviserne, Facebook, Twitter, TripAdvisor via specialiserede blogs, YouTube, Instagram, apps, mv. – de trykte medier kommer i anden række, når forbrugeren orienterer sig. Og udviklingen i de digitale platforme fortsætter og fortsætter …

Kunderne booker oplevelser online!
Samtidig er vi i dag altid online via smartphones,og tablets etc. hvor vi orienterer os og foretager køb – iPad’en og iPhone’en tager i disse år markedsandele, når forbrugeren køber rejser, hotelophold og booker restauranter – det gør vi oftere og oftere, når vi sidder i toget, er sammen med vennerne eller derhjemme i sofaen.

Det er derfor uhyre vigtigt for den enkelte virksomhed at være synlig og aktiv på netop disse platforme.

Den direkte dialog med dine kunder
De sociale medier har også givet virksomhederne nærmest ubegrænsede muligheder for at kommunikere med deres kunder og være i direkte ”samtale” med disse. Og de har givet virksomhederne enestående muligheder for at opbygge en tæt relation og loyalitet med deres kunder. Men de sociale medier er samtidig med en udfordring rent kommunikativt, da man skal vælge sin strategi med omtanke og være meget klar på, hvorledes man ønsker at udnytte disse kommunikationsplatforme.

Udnyt de sociale medieplatforme med omtanke
På de sociale medieplatforme handler det i høj grad om at formidle relevant information og indhold til sine brugere, og man skal som virksomhed være varsom med at anvende dem som en direkte salgskanal. Brugerne ønsker at læse nyt, lære nyt og få viden, som de kan dele med andre brugere.

Kom godt i gang i de sociale medier
Har du brug for at komme godt i gang med kommunikationen på de sociale platforme, så tilbyder vi dig hjælp til at udarbejde en social media strategi, som passer til netop din virksomhed og dine kunder. Har du ikke brug for en stor forkromet strategi, så giver vi naturligvis også blot et par godt tips med på vejen!

Markedsføring

Price Kommunikation tilbyder dig hjælp og sparring med at udarbejde din virksomheds markedsføringsplan, så den matcher jeres forretningsplan og mål.

Kampen om kunderne bliver dagligt mere og mere krævende. Og konkurrencen skærpes grundet de mange nye udbydere af både hoteller, restauranter, attraktioner og oplevelser. Også forbrugerne bliver mere og mere bevidste i kraft af, at de henter viden og inspiration via de elektroniske medier, og har masser af ny erfaring fra spændende oplevelser fra deres rejser i ind og udland. Det er blevet af afgørende betydning for den enkelte virksomhed at få udarbejdet en gennemtænkt markedsføringsplan, som kan være med til at sikre den enkelte virksomhed sin del af markedet.

Vi ved, hvad der virker!
Price Kommunikation har gennem de seneste 20 år beskæftiget sig med markedsføring af hoteller og restauranter og ved, hvad der skal til for at sælge og markedsføre et hotel eller en restaurant – og hvad der virker og ikke virker!

Vi tilbyder at hjælpe dig med at udarbejde markedsføringsplanen, at stå for den praktiske eksekvering, sikre at planen er målbar og realistisk og ikke mindst, at mål og budget passer til netop din virksomhed.

CSR

Price Kommunikation tilbyder dig og din virksomhed hjælp til at komme i gang med virksomhedens arbejde indenfor miljø, bæredygtighed og social ansvarlighed.

CSR – en del af forretningsplanen
CSR- Corporate Social Responsibilty, handler grundlæggende om, at vi som virksomhed tager et globalt og samfundsmæssigt ansvar. At vi i vores virksomhed har fokus på miljø, klima, arbejdsforhold, sociale vilkår og menneskerettigheder. CSR skal og bør være en del af virksomhedens forretningsplan og være fast forankret hos ledelse og medarbejdere.

Det er i sagens natur en stor opgave at tage fat på for den enkelte virksomhed, og det kræver i den grad, at man i virksomheden afsætter de fornødne ressourcer, har de rette kompetencer og den rette viden til at drive en sådan proces.

Det er ikke så svært at komme i gang!
Det kan derfor for den enkelte virksomhed forekomme uoverskueligt få taget hul på CSR arbejdet, hvilket er ganske naturligt, men faktum er, at det egentlig ikke er så svært at komme i gang, hvis blot man fra starten sætter sig realistiske mål og frem for alt sætter sine ambitioner med CSR arbejdet i forhold til de ressourcer og den tid man som virksomhed har mulighed for at afsætte – det allervigtigste er at få startet op med CSR arbejdet – små tiltag er bedre end ingen tiltag – og alle tiltag er med til at gøre en forskel!

Positiv brand værdi og større medarbejder stolthed
En satsning på at arbejde med CSR skaber stor intern stolthed blandt din virksomheds medarbejdere, giver jeres brand et positivt omdømme hos interessenter og omverdenen og ikke mindre væsentligt, forbereder I jer på at kunne tiltrække morgendagens miljø og samfundsbevidste kunde!

Få udarbejdet jeres egen CSR strategi
Price Kommunikation har arbejdet med strategi, kommunikation og praktisk implementering af CSR tiltag i den enkelte virksomhed (hotel) siden midten af 90’erne, og vi kan derfor i dag tilbyde dig og din virksomhed at udarbejde en god, realistisk og målbar CSR-strategi, som kan hjælpe jer med at komme i gang med at gøre en forskel på netop dette område.

Kontakt os og få en uforpligtende introduktion og eventuel efterfølgende vejledning og sparring til, hvordan I kan få startet CSR-arbejdet op i netop jeres virksomhed.