Processen

Price Kommunikation arbejder ud fra devisen ”fra ord til handling”, hvor vi lægger vægt på dels foranalyse, metode og strategi valg, men i høj grad også på eksekvering og opfølgning. Derfor leverer vi ikke blot en flot plan for jeres strategiske kommunikation med en lang række forslag, ideer mv. men lægger stor vægt på at planen også er en handlingsplan med faste mål, tidsrammer og budget for hver enkelt aktivitet. Kommunikation er ikke blot fine ord på et stykke papir, kommunikation er levende og virker først når den gøres levende!

Vores arbejdsproces

Analyse og rådgivning
Det allerførste vi gør sammen er at få identificeret din virksomheds kommunikationspotentiale. Med udgangspunkt i jeres forretningsplan og økonomiske målsætning for virksomheden foretager vi sammen en analyse, hvor vi får klarlagt, hvilke udfordringer I har, hvilke gode historier og nyheder, der er oplagte at kommunikere og afdækker jeres interne værdisæt, medarbejder forhold eller kommende nye tiltag – alt sammen relevant at fortælle omverdenen.

Strategi
På baggrund af analysen udarbejder Price Kommunikation en kommunikationsstrategi for din virksomhed, hvori indgår de kommunikative mål, medievalg, valg af medieplatforme og hvilke målgrupper I primært ønsker at i tale sætte. I planen indgår også tidsplan for eksekvering, evaluering opfølgning samt budget.

Indhold i oplæg
• Fastsættelse af mål for kommunikationsstrategien
• Valg af medier, målgrupper og interessenter
• Fastsættelse af, hvad strategien skal opfylde
• Klarlæggelse af, hvilke konsekvenser det vil have for organisationen
• Eksekverings- og handlingsplan
• Tidsplan
• Budget

Opfølgning og evaluering
Som en del af den ydelse din virksomhed modtager af Price Kommunikation er også inkluderet en konkret opfølgning på de mål, der er fastsat i kommunikationsstrategien og slutteligt foretager vi en evaluering af hele forløbet, hvor vi sammen gennemgår resultaterne og taler om det videre forløb.

Vi er ikke verdensmestre i alle discipliner!
Men vi har gennem en lang årrække opbygget et godt samarbejde og en tæt dialog med de danske medier, både inden og uden for branchen og samarbejder med kompetente virksomheder, som varetager opgaver uden for vores egne spidskompetencer.

Eksempler på kompetence netværk
• Medieovervågning
• Grafiske løsninger
• Reklamebureau opgaver
• Større fotografiske opgaver
• Trykkeri
• Oversættelser til flere internationale sprog

Med vores netværk kan vi til enhver tid hjælpe dig med kontakt til virksomheder, der kan løse opgaver, som du har behov for.